It's Not the Things You Say (Ali Wilson Dub Remix) [feat. Kele Okereke] testo – Tiësto

Leggi il testo di It's Not the Things You Say (Ali Wilson Dub Remix) [feat. Kele Okereke] di Tiësto e guarda il videoclip ufficiale di It's Not the Things You Say (Ali Wilson Dub Remix) [feat. Kele Okereke]. Il brano è contenuto in "3" album dal 2009 al 2010, ovvero, "Kaleidoscope (Bonus Track Version)", "Kaleidoscope (Remixed) [Deluxe Edition]"e "Kaleidoscope Extended Remixes"

Se conosci il testo di It's Not the Things You Say (Ali Wilson Dub Remix) [feat. Kele Okereke] puoi inviarcelo compilando il form

  • Artista: Tiësto
  • Album: Kaleidoscope (Remixed) [Deluxe Edition]
  • Titolo: It's Not the Things You Say (Ali Wilson Dub Remix) [feat. Kele Okereke]

Testi più popolari di Tiësto